• Lancia Stratos     Tony Carello
  • Lancia Stratos     Alberto Cola
  • Lancia Stratos     Fabrizio Tabaton